Psychotherapie - Fritz Perls (1893-1970) - pagina


terug naar
Het Gekwetste Kind

Home Mandala Lier

Assagioli
Bandler&Grindler
Berne
Bettelheim
Bradshaw
Erickson
Freud S. en A.
Jung
Lowen
Miller
Boszormenyi-Nagy
Perls
Rogers
Watzlawick
Wilber

Workshop: Thuiskomen bij jezelf

Hoe zag Fritz Perls Het Gekwetste Kind?

Perls beschrijft de neurose als een 'groeistoornis' en geeft hiermee uitdrukking aan het probleem van de onvolwaardigheidsgevoelens en de daaruit voortvloeiende 'co-dependentie' van het verwonde Kind.
Wij zouden geen 'co-dependente' volwassen kinderen zijn als de behoeften die we tijdens onze ontwikkeling hadden, vervuld waren geworden.
Worden deze behoeften in de zuigelingen- en peutertijd niet naar behoren bevredigd, dan komen daar ernstige problemen uit voort. Ze zijn samen te vatten met de term narcistische deprivatie. We hebben niet het tegenspel en de weerklank gekregen die we nodig hadden. We werden niet onvoorwaardelijk bemind, dientengevolge hebben we geen grondhouding van vertrouwen ontwikkeld.
Hierdoor is het onverzadigbaar verlangen ontstaan dat zich bij sommigen manifesteert in een verslaving aan eten, drinken of drugsmisbruik.
Ook ontstaat hierdoor de behoefte aan voortdurende bevestiging in onze waarde - bijna alsof we zonder een dergelijke bevestiging niet meer zouden bestaan.
Tot de andere gevolgen behoren een onverzadigbare behoefte aan aanraking en omhelzing; een te grote fixatie op orale seks, niet meer in contact staan met je fysieke behoeften (de seinen van je lichaam); neiging om 'alles te slikken wat de mensen je wijsmaken' - om een goedgelovige sukkel te zijn.
Maar vr alles word je, wanneer de behoeften die je in je zuigelingentijd had niet vervuld zijn schaamte, voor jezelf bijgebracht, het gevoel ergens diep binnenin dat er iets niet aan je deugt.
Co-dependentie wordt gedefinieerd als een on-welzijn dat gekenmerkt wordt door een verlies van identiteit.
Co-dependent zijn betekent dat je niet meer in contact staat met je gevoelens, behoeften en verlangens. Een gevoel van eigenwaarde, dat van binnenuit gegroeid is; en leeft vanuit een gevoel van andermans waarde, dat van andere mensen afhankelijk is. (Bradshaw p. 109, 110, 24 en 25).


Ga naar top
Home Mandala Lier
Feedback
E-mail
{stat}
laatste bijwerking zondag 10 juli 2000.