Psychotherapie - Bandler & Grindler - pagina


terug naar
Het Gekwetste Kind

Home Mandala Lier

Assagioli
Bandler&Grindler
Berne
Bettelheim
Bradshaw
Erickson
Freud S. en A.
Jung
Lowen
Miller
Boszormenyi-Nagy
Perls
Rogers
Watzlawick
Wilber

Workshop: Thuiskomen bij jezelf

Hoe zagen Bandler & Grindler Het Gekwetste Kind?

Volgens de NLP'rs Bandler & Grindler kan je door je kracht van ervaringen als volwassene te gebruiken je verleden wijzigen.
De techniek van het ankeren kan hiervoor toegepast worden.
Geschiedenisverandering is buitengewoon doeltreffend, zolang de betrokkene zijn basale verdriet heeft doorgewerkt. Als onverwerkte rouw nog aanwezig is kan deze methode gewoon maar de zoveelste intellectuele oefening blijven.
De techniek voor het veranderen van je persoonlijke geschiedenis is uitstekend voor het bijstellen van specifieke en traumatische scènes uit je kindertijd. Deze worden dikwijls wat Silvan Tomkins 'vormgevende of overheersende scènes' noemt, dus de filters die vorm geven aan onze ontwikkelingsgeschiedenis. Zij verankeren ons verdriet en ongeuite emoties en worden door ons hele leven opnieuw gerecycled.
Het veranderen van onze persoonlijke geschiedenis zal ook functioneren met betrekking tot meer algemene patronen, zoals je als kind niet gewenst gevoeld hebben.
Geschiedenisverandering berust op het cybernetische uitgangspunt dat onze hersenen en ons centraal zenuwstelsel geen verschil kunnen zien tussen een echte en een gefantaseerde ervaring, als die gefantaseerde ervaring maar levendig en gedetailleerd genoeg is.
Zoals Leslie Bandler het stelt:
De ontzaglijke effectiviteit van de geschiedenisverandering werd ontdekt doordat men erop ging letten hoe mensen hun inwendig opgeroepen waarneming of ervaring kunnen misvormen en dan op die verwrongen beleving reageren, waarbij ze vergeten dat ze die zelf tot stand hebben gebracht.
Mensen stellen zich dikwijls dingen voor die in de toekomst zouden kunnen gebeuren en jagen zichzelf angst aan met de beelden die ze zelf scheppen. Zoals Leslie Bandler opmerkt is jaloezie hier een voorbeeld bij uitstek van: ... jaloezie is een beleving die vrijwel altijd wordt opgewekt tengevolge van door de betrokkene opgeroepen fantasiebeelden van de beminde met iemand anders, waarna hij zich ellendig gaat voelen tengevolge van de voorstelling die hij zelf heeft opgeroepen. De betrokkene voelt zich ellendig en handelt vanuit dit gevoel alsof het hier om een feit ging.
Of kijk eens naar de macht van de seksuele fantasie. Iemand kan zich een beeld van een sekspartner of een seksuele scène voor de geest halen en daardoor fysiologisch opgewonden raken.
Geschiedenisverandering maakt met opzet van ditzelfde proces gebruik. Bij geschiedenisverandering gebruik je de kracht van je ervaringen als volwassene om de innerlijke sporen van het verleden te wijzigen.

Ankeren, nog een techniek van Bandler en Grindler, die we kunnen toepassen.
Een anker is elke zintuiglijke beleving die ons aan een vroegere ervaring terug doet denken. Oude liedjes zijn goede voorbeelden van ankers. We horen een oud wijsje en denken daardoor weer terug aan een oud vriendje of vriendinnetje, of aan de zomer dat we vijftien waren. Gelaatsuitdrukkingen zijn ankers. Als je vader op een bepaalde manier zijn voorhoofd fronste alvorens je de les te lezen, zal elke man die op soortgelijke wijze tegen je fronst die herinnering bij je terugbrengen). De ankers die het meest automatisch bij ons in werking treden zijn het gevolg van een trauma.
We kunnen de pijnlijke herinneringen uit onze kindertijd veranderen door ze te koppelen aan krachtgevende ervaringen die wij in ons volwassen leven hebben opgedaan. Als je als baby je behoeften niet vervuld kreeg, kun je jezelf een nieuwe babytijd geven.
Je kunt dit bereiken door ankers te maken van feitelijke ervaringen die te maken hebben met de kracht en de vermogens waar je nu over beschikt. Als je daar in je zuigelingentijd over beschikt had was het je beter vergaan.
Hebben we eenmaal ankers van deze sterke punten gemaakt, dan maken we een anker van de troosteloze gevoelens uit je zuigelingentijd. Dan activeren we beide ankers tegelijkertijd om je ervaring uit je babytijd daadwerkelijk te veranderen. (Bradshaw p. 124, 125, 204 t /m 206).


Ga naar top
Home Mandala Lier
Feedback
E-mail
{stat}
laatste bijwerking zondag 10 juli 2000.