Psychotherapie - Eric Berne (1910-1970) - pagina


terug naar
Het Gekwetste Kind

Home Mandala Lier

Assagioli
Bandler&Grindler
Berne
Bettelheim
Bradshaw
Erickson
Freud S. en A.
Jung
Lowen
Miller
Boszormenyi-Nagy
Perls
Rogers
Watzlawick
Wilber

Workshop: Thuiskomen bij jezelf

Hoe zag Eric Berne Het Gekwetste Kind?

Berne, schepper van de transactionele analyse (T.A.) beschrijft zowel het natuurlijke als het aangepaste kind.
In de theorie van de T.A. wordt de grootste nadruk gelegd op de 'toestand van het kinderego', hetgeen verwijst naar het spontane natuurlijke kind dat we allemaal eens geweest zijn.
Bij de T.A. worden ook de wijzen beschreven waarop het natuurlijke kind zich heeft aangepast aan de diverse vormen van druk en stress van het gezinsleven tijdens zijn eerste jaren. Het natuurlijke of magische Kind manifesteert zich wanneer je een oude vriend ontmoet; wanneer je het uitschatert; wanneer je creatief en spontaan bent; wanneer je je overweldigd voelt door de aanblik van iets wonderbaarlijks.
Het aangepaste of verwonde Kind manifesteert zich wanneer je maar niet door het rode licht wilt rijden, ook al is er duidelijk sprake van een storing, of juist door het rode licht rijdt, omdat er niemand in de buurt is en je denkt dat ongestraft te kunnen doen. Tot andere gedragswijzen van het verwonde Kind behoren woedeuitbarstingen, je overdreven beleefd en gehoorzaam opstellen, met een kinderstemmetje praten, manipuleren en pruilen. (Bradshaw p. 13).
De syntactisch-dialogische aard van het Ouder-Kind-ego (dat we O-V-K-ego zullen noemen voor de sub-persoonlijkheden Ouder-Volwassene-Kind) maakt de script-programmering mogelijk die zo bewonderenswaardig door de transactionele analyse behandeld is.
Je kunt tot op zekere hoogte het denken in dialogen programmeren, want je kunt je inwerken (als ouder, hersenspoeler, hypnotiseur of therapeut) in een van de belangrijke rollen van de interne dialogen van het individu. In de mate dat iemand zich vereenzelvigd heeft met zijn ego (zijn conceptueel-dialogische zelf) zal hij 'script-gebonden' of geprogrammeerd zijn door ge´nternaliseerde richtlijnen.
Het is de verdienste van Berne dat hij heeft laten zien hoe vrijwel elk aspect van de ego-toestanden gezien kan worden als een 'interne dialoog' - syntactische reeksen van auditieve tekens, met bijhorende gevoelens en beelden.
Zeer weinig mensen komen uit hun jeugd met een intact ego in hun bewustzijn, of zelfs maar grotendeels intact, want 'nadat het super-ego zich gevestigd heeft, bepaalt dat welke driften of behoeften toegestaan en welke onderdrukt zullen worden. Dat wil zeggen, onder invloed van het super-ego, en afhankelijk van de hele geschiedenis van de voorafgaande niveaus van ontwikkeling van het zelf, worden bepaalde gedachten en gevoelens afgesplitst of verworpen (May), blijven ze ongedifferentieerd of worden ze vergeten (Jung), worden ze geprojecteerd (Perls), verdrongen (Freud), of worden ze op selectieve wijze buiten het bewustzijn gehouden (Sullivan). De betrokkene krijgt niet een realistisch of redelijk nauwkeurig en flexibel zelf-concept, maar een frauduleus zelf-concept, een ge´dealiseerd zelf (Horney), een zwak ego (Freud), een persona (Jung).
(Ken Wilber : Het Atman-project: p. 56-57)


Ga naar top
Home Mandala Lier
Feedback
E-mail
{stat}
laatste bijwerking zondag 10 juli 2000.